Spiritualiteit

Spiritualiteit is de geestelijke levenshouding, waarbij een bepaald aspect van het christelijk geloof wordt beklemtoond met het oog op de beleving ervan. Spiritualiteit drukt uit wat een mens heel diep beweegt. Zij wijst op de kern van iemands leven, denken, aanvoelen en doen.

De naam die wij dragen: “Zusters van het H. Hart van Maria” laat al veel van onze spiritualiteit vermoeden, onze manier van “zijn” ligt erin vervat. De spiritualiteit van Maria is de spiritualiteit van het hart, de spiritualiteit van de liefde. De kern en het vertrekpunt van die spiritualiteit is dat Maria zich bemind weet door God. Dat blijkt uit haar Magnificat. Uit dat “zich-bemind weten” ontstaan vertrouwen, aanvaarding, overgave en beschikbaarheid. En een diepe, persoonlijke relatie, gevoed en beleefd in intens gebed. Omdat Maria zich bemind en gedragen weet door de liefde van God, kan zij zelf beminnen, zonder maat en zonder onderscheid, vol fijngevoeligheid en attentie voor iedereen die hulp nodig heeft.

Onze Constituties zeggen het zo:

Trouw aan het evangelie zet onze Congregatie op een eigen wijze een
deel van de Blijde Boodschap in een helder licht:

God komt met zijn grote liefde naar de mensen toe.
Hij nodigt Maria uit om aan de verlossing mee te werken.
Maria zegt heel eenvoudig ‘ja’ met heel haar hart,
met heel haar ziel, met heel haar wezen.
Geheel beschikbaar noemt zij zich de dienstmaagd van de Heer.

 Onze stichters noemden ons: ”Zusters van het H. Hart van Maria”
opdat wij die naam zouden waar maken door, zoals Maria,
een gelovig liefdeantwoord te geven op elke uitnodiging van de Heer,
met die grote geest van eenvoud die Theresia Vermeylen
ons in haar geestelijk Testament heeft aanbevolen.

Het geestelijk testament:

In en sfeer van blije hartelijkheid
zullen we deze eenvoud en deze liefde
trachten door te trekken in al de aspecten van ons leven
“één van hart en één van ziel”
zoals Augustinus het ons voorhoudt in zijn regel.

Daaruit halen we drie belangrijke trefwoorden:
EENVOUD – HARTELIJKHEID – LIEFDE

Nieuws