Bespreking van het boek: Kunst als therapie door de Botton en Armstong