Bespreking van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs en boekbespreking een school op mensenmaat door Mathyssen.