Wat ook uw taak is, leg er heel uw hart en heel uw wezen in:

wat gij de jongeren ook bijbrengt als leerinhoud,

als elementen van karaktervorming,

gij geeft tezelfdertijd uw persoonlijkheid door.

Welke functie gij ook bekleedt,

draag het uwe ertoe bij  om van de school

een echte mensengemeenschap te maken;

tracht liefdevol en eensgezind samen te werken

met al degenen die bij het opvoedingswerk betrokken zijn.

Tracht te midden van collega's, ouders en leerlingen

dienend voor te gaan.

Hedendaagse hertaling van het opvoedingsideaal van
Theresia Vermeylen, stichteres van de Zusters van Berlaar

Whatever  your task may be,

dedicate yourself to it with all your heart and being:

no matter what you teach the young ones,

be it learning content or elements of character building,

you pass on your personality to them as you do it.

 

Whatever your function,

contribute what's yours to turn the school

into a true community;

seek to cooperate lovingly and unanimously

with all those involved in the educational task.

Seek to be a serving example

among colleagues, parents and pupils.

enter...